コンビニ・ウエスタンユニオン 国際送金サービス

Thông báo kết thúc dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế Western Union tại Cửa hàng tiện lợi.

Theo quyết định của nhà cung cấp dịch vụ Western Union Japan Co., Ltd, dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union tại cửa hàng tiện lợi này đã kết thúc từ ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Trung tâm hỗ trợ chuyển tiền quốc tế DSK (0120-3630-44) cũng đã đóng cửa từ ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những khách hàng đã sử dụng Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế Western Union tại Cửa hàng tiện lợi.

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ khách hàng Western Union (0120-961-623) và https://www.westernunion.com/jp/en/dsk-landing.html