Cách chuyển tiền

1
Đăng ký trước thông tin khách hàng
Chúng tôi sẽ gửi giấy Đăng ký trước thông tin khách hàng qua đường bưu điện và thực hiện đăng ký thông tin của quý khách. Quý khách có thể down load mẫu giấy Đăng ký này từ trang web dưới đây hoặc điện thoại cho chúng tôi để yêu cầu gửi qua bưu điện. (Quý khách cũng có thể liên hệ với tổng đài hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền quốc tế DSK để yêu cầu gửi giấy Đăng ký)
  • 申請書

Quý khách vui lòng gọi đến số điện thoại dưới đây để thực hiện yêu cầu gửi Mẫu đơn Đăng ký trước thông tin khách hàng

Tổng đài hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền quốc tế DSK
0120-3630-44 (số điện thoại miễn phí áp dụng cả với cuộc gọi từ điện thoại di động hay PHS) Thời gian : 9:00~22:00 hàng ngày.

2
Chúng tôi sẽ phát hành Thẻ khách hàng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Western union tại các cửa hàng konbini.

Trong vòng 7-10 ngày, chúng tôi sẽ phát hành Thẻ khách hàng của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Konbini Western union.Thẻ này có ghi thông tin ID cần thiết để chuyển tiền và được gửi đến địa chỉ của Quý khách.

  • ID.PASS
3
Đăng ký chuyển tiền
Khi nhập thông tin về mã số thanh toán tại máy chuyển tiền chuyên dụng của chúng tôi tại Konbini Quý khách sẽ nhận được một phiếu gắn mã vạch. Quý khách vui lòng thanh toán tại quầy thanh toán trong vòng 30 phút.
Sau khi thực hiện thanh toán tại quầy thanh toán, Quý khách sẽ nhận được một hóa đơn thanh toán có ghi mã số MTCN(mã số chuyển tiền).
  • ¥
  • FamilyMart
4
Thông báo số MTCN ( mã số chuyển tiền ) tới người nhận tiền
Thông báo các thông tin cần thiết cho người nhận để có thể nhận tiền. Quý khách lưu ý tuyệt đối không cho bất kỳ ai khác ngoài người nhận tiền biết thông tin về món tiền chuyển.
  • MTCN
5
Nhận tiền
Thông thường, quý khách hàng có thể nhận tiền tại các điểm giao dịch của Western union trong vòng vài phút (※2)
  • 受取
※1)
Quá 30 phút phiếu đăng ký chuyển tiền sẽ mất hiệu lực vì vậy Quý khách lưu ý hãy thực hiện thanh toán trong vòng 30 phút. Khi quá 30 phút, Quý khách vui lòng thực hiện lại các thao tác đăng ký chuyển tiền từ đầu tại máy chuyên dụng trong cửa hàng tiện lợi.
※2)
Do một số điều kiện về số tiền chuyển, quốc gia nhận tiền, lượng ngoại hối hiện có tại cửa hàng, các văn bản pháp luật liên quan, tỷ giá ngoại hối, các thủ tục cần thiết yêu cầu đối với người nhận tiền, các nội dung về kiểm tra thông tin người chuyển tiền, thời gian giao dịch tại các điểm giao dịch, múi giờ, các lựa chọn liên quan đến quyền trì hoãn vv; giao dịch chuyển tiền có thể sẽ bị chậm lại hoặc trở nên không thể sử dụng được, hoặc chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng một số giới hạn trong giao dịch. Quý khách có thể tham khảo các thông tin chi tiết trong bản Điều khoản chuyển tiền quốc tế của Western union.