News

What's New

Thông báo về việ chuyển gửi bưu phẩm vào dịp cuối

Thông báo về việ chuyển gửi bưu phẩm vào dịp cuối năm và đầu năm mới

Từ (Thứ sáu)ngày30tháng12năm2022 đến(Thứ tư)ngày4tháng1năm2023, chúng tôi tạm ngừng chuyển gửi các bưu phẩm như sau:
・Thẻ Khách hàng ( phát hành mới và phát hành lại thẻ)
・Phát hành lại Mật khẩu ( phần gửi qua bưu điện )
・Mẫu đơn xác nhận nội dung đã đăng kí
・Mẫu đơn Đăng kí (Phần yêu cầu gửi)
・Danh sách thông tin chuyển tiền (phần yêu cầu gửi)

Quý khách vẫn sử dụng được dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế Western Union vào dịp cuối năm và đầu năm mới hàng ngày.
Thời gian chuyển tiền từ máy Multi-Copier :9:00-21:00 ( hàng ngày )
Trung tâm Hỗ trợ Chuyển tiền Quốc tế DSK:9:00-22:00
Điện thoại miễn phí:0120-3630-44

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mong Quý khách thông cảm và mong được tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách tới dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế Western Union.

Thông báo về thời gian bảo dưỡng hệ thống ( ngày

Thông báo về thời gian bảo dưỡng hệ thống
( ngày 6 tháng 11 năm 2022 )

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo dưỡng hệ thống trong thời gian dưới đây. Trong suốt thời gian này, Quý khách
không thể thực hiện bất cứ hoạt động chuyển tiền từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Western Union.
Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền và mong Quý khách
thông cảm.
Thời gian dự kiến: Từ 15giờ 45phút ngày 6tháng 11 năm 2022 ~ 16 giờ 30 phút.

・Tất cả các dịch vụ chuyển tiền từ Website hoặc Multi-Copier sẽ bị tạm hoãn. Vì vậy, đối với các Quý khách đã hoàn tất dịch vụ chuyển tiền sẽ
không thể thực hiện thanh toán, hoặc trường hợp đã thực hiện thanh toán, người nhận sẽ không nhận được tiền tại các nước sở tại.

====

Chúng tôi xin thông báo hiện tại hệ thống đã được khôi phục trở lại, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ từ thời điểm này.

Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả Quý khách vì sự cố vừa rồi và mong muốn tiếp tục nhận
được sự ủng hộ của Quý khách tới dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Western Union.

Thông báo về thời gian bảo dưỡng hệ thống (ngày

Thông báo về thời gian bảo dưỡng hệ thống
(ngày 14 tháng 10 năm 2022)

Chúng tôi sẽ tiến hành bảo dưỡng hệ thống trong thời gian dưới đây. Trong suốt thời gian này, Quý khách
không thể thực hiện bất cứ hoạt động chuyển tiền từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Western Union.
Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền và mong Quý khách
thông cảm.
Thời gian dự kiến: Từ 2giờ 00phút ngày 14tháng 10 năm 2022 ~ 5 giờ 00 phút.
Không thể thực hiện đăng nhập trên trang web cũng như chức năng mô phỏng số tiền nhận được, số tiền được chuyển.

====

Thông báo đã hoàn thành bảo dưỡng hệ thống.

Chúng tôi xin thông báo hiện tại hệ thống đã được khôi phục trở lại, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ từ thời điểm này.

Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả Quý khách vì sự cố vừa rồi và mong muốn tiếp tục nhận
được sự ủng hộ của Quý khách tới dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Western Union. 次へ 


全76件中 1-3件 1/26頁