Tải lên tài liệu xác minh danh tính.

Bạn có thể tải lên hình ảnh tài liệu xác minh danh tính của mình từ trang web.
Khi ID đăng ký của bạn sắp hết hạn, vui lòng tải lên hình ảnh của tài liệu xác minh danh tính hợp lệ.
Sau khi đăng tải, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khách hàng sau khi đã xác nhận nội dung tại Trung tâm hỗ trợ chuyển tiền quốc tế DSK (0120-3630-44).
* Nhấp vào đây để xem các tài liệu xác minh danh tính hợp lệ

Đăng nhập và tải lên.

* Bạn sẽ cần nhập ID người dùng, mật khẩu và ngày sinh của mình.

Tải lên mà không cần đăng.

* Bạn sẽ cần nhập tên, số điện thoại, địa chỉ email, ID người dùng, v.v.